ŁUPEK SERYCYTOWY

ŁUPEK SERYCYTOWY - Łupek o rdzawo-srebrzystej barwie. Idealny pod różnego rodzaju kaskady, skalniaki, murki

ŁUPEK GNEJSOWY

ŁUPEK GNEJSOWY

ŁUPEK SZAROGŁAZOWY ŚCIEŻKOWY

ŁUPEK SZAROGŁAZOWY ŚCIEŻKOWY

GRANIT SZARO-ŻÓŁTY

GRANIT SZARO-ŻÓŁTY